Політика конфіденційності

Діюча Політика конфіденційності особистої інформації (далі - Політика) діє в відношенні всієї інформації, яку інтернет-магазин "SVETILNIKOF" може отримати від користувача під час використання онлайн ресурсу (сайту) https://svetilnikof.com.ua/, або будь-яким іншим способом добровільного надання Користувачем персональної інформації магазину «SVETILNIKOF».

Надання персональної інформації інтернет-магазину «SVETILNIKOF» означає безумовне погодження користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматись від надання особистої інформації.

Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє інтернет-магазин «SVETILNIKOF».

1.1. В рамках діючої Політики під "персональною інформацією користувача" розуміється персональна інформація, яку користувач надає самостійно при оформленні замовлення на придбання товарів за допомогою сайту https://svetilnikof.com.ua/ і всіх його піддоменів. Інтернет-магазин «SVETILNIKOF» зобов'язується не розголошувати та забезпечувати режим захисту конфіденційності персональних даних, які користувач надає за запитом магазину «SVETILNIKOF» при оформленні замовлення на придбання товарів.

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики:

2.2.1. призвіще, ім'я, по батькові користувача;

2.2.2. контактный телефон користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.2.4. адреса доставки товару.

Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів.

3.1. Інтернет-магазин «SVETILNIKOF» збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання можливості відправлення замовлення на придбання товарів.

3.2. Персональну інформацію користувача інтернет-магазин «SVETILNIKOF» може використовувати в наступних цілях:

3.2.1. Ідентифікація користувача, для оформлення замовлення та (або) укладання договору купівлі-продажу товару дистанційним способом; 

3.2.2. Надання користувачам доступу до персональних ресурсів сайту https://svetilnikof.com.ua/

3.2.3. Встановлення з користувачем обраного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту https://svetilnikof.com.ua/, надання послуг, обробка запитів та заявок від користувача;

3.2.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем;

3.2.5. Повідомлення користувача сайту https://svetilnikof.com.ua/ про стан (статус) замовлення;

3.2.6. Надання користувачам ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних із використанням сайту https://svetilnikof.com.ua/

3.2.7. Надання користувачам інформації про, оновлення асортименту, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новини та інші відомості від імені інтернет-магазину «СВІТЕЛНІКОФ»;

3.2.9. Здійснення рекламної діяльності з погодженням користувача;

3.2.11. Поліпшення якості послуг, зручність їх використання, розробка нових послуг;

3.2.12. Проведення статистичних та інших досліджень.

Умови обробки персональної інформації користувача та її передача третім особам.

4.1. У відношенні особистої інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу необмеженому кругу осіб.

4.2. Інтернет-магазин «SVETILNIKOF» вправі передавати персональну інформацію користувача третім особам у наступних випадках:

4.2.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

4.2.2. Передача необхідна для надання послуг користувачеві;

4.2.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частково), при цьому до набувачеві переходять всі зобов'язання з додержанням умов цієї Політики при застосуванні отриманої персональної інформації;

4.3. При обробці персональних даних користувачів, інтернет-магазин «SVETILNIKOF» керується Законом України «Про захист персональних даних».

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів.

5.1. Магазин «SVETILNIKOF» приймає необхідні та достатньо організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з інформацією третіми особами.

Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство.

6.1. Інтернет-магазин «SVETILNIKOF» має право вносити зміни в діючу політику конфіденційності. При внесенні змін в актуальну редакцію зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її публікації, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.